Úřední deska

Export do PDFTisk článku

Přečíst celý článek...

Splašková kanalizace

23.4.2019 Kanalizační přípojky v obci Patokryje – zastavení řízení 2.4.2019 Prodloužení termínu pro předložení dokladů na MZe ČR do 30.9.2019 2.1.2019 Prodloužení termínu pro předložení dokladů na MZe ČR do 31.3.2019 24.10.2018 Výzva k podpisu smlouvy 3.10.2018 Oznámení o výběru…

Přečíst celý článek...

Kniha návštěv

Lze zanechat pouze příspěvky související s těmito stránkami. Případně lze reagovat na příspěvky.

Důležité
Kontakty, úřední hodiny
Obecně závazné vyhlášky
Územní plán
Územní plán obce
Rozpočet obce
Zastupitelé obce
author

1.Starosta zastupuje obec navenek. 2.Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce. 3.Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele...

author

1.Místostarosta zastupuje starostu. 2.Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. 3.Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (viz. § 73 odst. 3 a § 79 odst. 1, zákona o obcích)....

author

1.Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst.2) 2.Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: schvalovat program rozvoje obce; schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce; zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce; zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky...

author

1.Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst.2) 2.Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: schvalovat program rozvoje obce; schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce; zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce; zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky...

author

1.Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst.2) 2.Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: schvalovat program rozvoje obce; schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce; zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce; zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky...

author

1.Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst.2) 2.Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: schvalovat program rozvoje obce; schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce; zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce; zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky...

author

1.Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst.2) 2.Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: schvalovat program rozvoje obce; schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce; zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce; zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky...

Spolupracující firmy a sponzoři obce

Patokryjská vlna - logoPatokryjská vlna 2019 je tady!

V sobotu 17. srpna 2019 od 1500 hodin začínáme registrací soutěžících, následovat budou soutěže "Patokryjské vánoce", a skupina Voice. Dále vystoupí Hložek, Zagorová, Kotvald revival. Od osmé hodiny večerní vystoupí hlavní host Patokryjské vlny skupina REVIVAL BANDA třísestrovský revival. Akci završí diskotéka s hity z osmdesátých a devadesátých let. Po celou dobu konání Patokryjské vlny bude zajištěno občerstvení, jak v pevném, tak tekutém stavu. Pro děti budou připravené atrakce! Na bezpečnost a pořádek bude dohlížet bezpečnostní agentura.

Čtyřčlenná družstva na soutěže Patokryjské vánoce můžete přihlašovat již nyní na radnici.

Hlavní cena pro soutěžící - sud piva!

Z akce bude pořizován audiovizuální záznam.

Cena vstupenek v předprodeji do 9. 8. 2019 0 Kč, cena vstupenek na místě 100 Kč.

Sponzory akce jsou: FEHAS Group s.r.o., Generali pojišťovna a.s., Hospodářská a sociální rada Mostecka, Marius Pedersen a.s., MESS GEO s.r.o. ,MS RAIL spol. s r.o., Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a Ústecký kraj - generální sponzor