GDPR

od | Publikováno/poslední změna: 30. 9. 2021

 

Informace o zpracování osobních údajů při pořizování audiovizuálních záznamů z akcí obce Patokryje

Obec Patokryje zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, svou platností ruší směrnici 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a návaznou legislativou České republiky zákon č. 101/2000 Sb.

V rámci akcí pořádaných obcí Patokryje mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce na veřejných webových stránkách obce, na účtech sociálních sítí obce Patokryje. Obec Patokryje nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Osobní údaje návštěvníků akce budou zpracovány v rozsahu osobnostních osobních údajů (tvář, vzhled, chování, projev osobnosti). Osobní údaje návštěvníků nebudou předány jinému zpracovateli.

 

Podmínky vstupu na akci:

  • vstup na akci je dobrovolný a je svobodným rozhodnutím každého návštěvníka akce,
  • vstupem na akci dává návštěvník výslovný souhlas se zpracováním osobnostních osobních údajů jeho nebo jím doprovázených nezletilých osob,
  • není-li osoba doprovázející nezletilé osoby jejich zákonný zástupce, stvrzuje vstupem na akci, že má takový souhlas od zákonného zástupce získán,
  • osoba může být smazána jen z přímo jí označených fotografií,

Svá práva vůči obci Patokryje uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje DPO (Pověřenec pro ochranu osobních údajů)

Obec Patokryje
Romana Půtová
Patokryje 35
434 01 Most

IČ: 00266124
E-mail: obec@patokryje.cz
Tel.: 476 118 232