Financování likvidace odpadů za rok 2017

Náklady na komunální a tříděný odpad, včetně velkoobjemových kontejnerů v roce 2018

DATUM VYSTAVENÍSMĚSNÝ ODPAD SKLO PAPÍR + PET + KOVYVELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERYBIO ODPADNEBEZPEČNÝ ODPADZPĚTNÝ ODBĚR
12.2.201830.886 Kč
9.2.20182.435 Kč
12.2.20187.386 Kč
14.2.201819.043 Kč
12.3.201830.992 Kč
12.3.20187.386 Kč
10.4.20187.386 Kč
10.4.201831.071 Kč
14.5.201817.278 Kč
14.5.201833.319 Kč
14.5.201811.216 Kč
15.5.20187.358 Kč
15.5.201831.072 Kč
11.6.20187.386 Kč
11.6.201831.737 Kč
13.6.2081.237 Kč
9.7.20187.386 Kč
11.7.20185.963 Kč
9.7.201831.547 Kč
3.8.20183.423 Kč1.711 Kč
6.8.201831.362 Kč
6.8.20187.386 Kč
15.8.2018144 Kč
13.9.201810.158 Kč
13.9.20187.386 Kč
13.9.201831.403 Kč
14.9.201818.691 Kč
8.10.201831.507 Kč
8.10.20187.386 Kč
12.10.201812.742 Kč
12.10.201828.589 Kč
Celkem za položku281.577 Kč1.760 Kč66.446 Kč92.241 Kč2.948 Kč23.958 Kč55.012 Kč
Celkem za obec (odečten zpětný odběr413.918 Kč
Přepočteno na 1 obyvatele884 Kč
Doplatek obce na 1 obyvatele284 Kč
Doplatek obce za všechny obyvatele131.127 Kč