Financování likvidace odpadů

od | 4. 5. 2017

Náklady na komunální a tříděný odpad, včetně velkoobjemových kontejnerů v roce 2020

DATUM VYSTAVENÍSMĚSNÝ ODPAD SKLO PAPÍR + PET + KOVYVELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY + BIONEBEZPEČNÝ ODPADZPĚTNÝ ODBĚR
15.1.20208.155 Kč
15.1.202034.465 Kč
10.2.202019.558 Kč
11.2.20208.607 Kč
11.2.202035.773 Kč
12.2.20201.564 Kč
12.2.202011.192 Kč
11.3.2020345 Kč
11.3.202036.323 Kč
11.3.20208.606 Kč
7.4.202038.128 Kč
7.4.20208.606 Kč
11.5.202020.452 Kč
11.5.20208.606 Kč
11.5.202038.128 Kč
12.5.202011.099 Kč
12.5.202028.387 Kč
31.5.20208.606 Kč
31.5.202039.658 Kč
11.6.202026.973 Kč
1.7.202040.786 Kč
1.7.20208.969 Kč
9.7.202016.886 Kč
Celkem za položku263.061 Kč1.564 Kč60.500 Kč55.051 Kč39.486 Kč40.010 Kč
Celkem za obec (odečten zpětný odběr)379.652 Kč
Přepočteno na 1 obyvatele811 Kč
Doplatek obce na 1 obyvatele211 Kč
Doplatek obce za všechny obyvatele99.063 Kč