Financování likvidace odpadů za rok 2017

Náklady na komunální a tříděný odpad, včetně velkoobjemových kontejnerů v roce 2018

DATUM VYSTAVENÍSMĚSNÝ ODPAD SKLO PAPÍR + PET + KOVYVELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERYBIO ODPADNEBEZPEČNÝ ODPADZPĚTNÝ ODBĚR
12.2.201830.886 Kč
9.2.20182.435 Kč
12.2.20187.386 Kč
14.2.201819.043 Kč
12.3.201830.992 Kč
12.3.20187.386 Kč
10.4.20187.386 Kč
10.4.201831.071 Kč
14.5.201817.278 Kč
14.5.201833.319 Kč
14.5.201811.216 Kč
15.5.20187.358 Kč
15.5.201831.072 Kč
Celkem za položku124.021 Kč1.616 Kč29.516 Kč35.754 Kč0 Kč11.216 Kč36321 Kč
Celkem za obec (odečten zpětný odběr165.802.701 Kč
Přepočteno na 1 obyvatele354 Kč
Doplatek obce na 1 obyvatele0 Kč
Doplatek obce za všechny obyvatele0 Kč