Financování likvidace odpadů za rok 2017

Náklady na komunální a tříděný odpad, včetně velkoobjemových kontejnerů v roce 2018

DATUM VYSTAVENÍSMĚSNÝ ODPAD SKLO PAPÍR + PET + KOVYVELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERYBIO ODPADNEBEZPEČNÝ ODPADZPĚTNÝ ODBĚR
12.2.201830.886 Kč
9.2.20182.435 Kč
12.2.20187.386 Kč
14.2.201819.043 Kč
12.3.201830.992 Kč
12.3.20187.386 Kč
10.4.20187.386 Kč
10.4.201831.071 Kč
14.5.201817.278 Kč
14.5.201833.319 Kč
14.5.201811.216 Kč
15.5.20187.358 Kč
15.5.201831.072 Kč
11.6.20187.386 Kč
11.6.201831.737 Kč
13.6.2081.237 Kč
9.7.20187.386 Kč
11.7.20185.963 Kč
9.7.201831.547 Kč
Celkem za položku187.305 Kč1.616 Kč44.288 Kč50.071 Kč1.237 Kč11.216 Kč36321 Kč
Celkem za obec (odečten zpětný odběr259.412 Kč
Přepočteno na 1 obyvatele554 Kč
Doplatek obce na 1 obyvatele0 Kč
Doplatek obce za všechny obyvatele0 Kč