Financování likvidace odpadů za rok 2017

Náklady na komunální a tříděný odpad, včetně velkoobjemových kontejnerů v roce 2018

DATUM VYSTAVENÍSMĚSNÝ ODPAD SKLO PAPÍR + PET + KOVYVELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERYBIO ODPADNEBEZPEČNÝ ODPADZPĚTNÝ ODBĚR
12.2.201830.886 Kč
9.2.20182.435 Kč
12.2.20187.386 Kč
12.3.201830.992 Kč
12.3.20187.386 Kč
12.3.20181.616 Kč
Celkem za položku61.878 Kč1.616 Kč14.772 Kč2.435 Kč0 Kč0 Kč0 Kč
Celkem za obec (odečten zpětný odběr80.701 Kč
Přepočteno na 1 obyvatele172 Kč
Doplatek obce na 1 obyvatele0 Kč
Doplatek obce za všechny obyvatele0 Kč