Prohlášení o přístupnosti

Laické vysvětlení

Obec musí podle zákona učinit obsah webu přístupný. Český zákon o přístupnosti provádí evropskou směrnici o přístupnosti, která vyžaduje splnění evropské normy (pouze kopíruje celosvětové zásady pro přístupnost webu), jenž obsahuje požadavky na přístupnost. Obec se snaží dodržovat zásady přístupnosti WCAG 2.1.

Seznam dokumentů

Obec Patokryje se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.patokryje.cz. Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže. Níže uvedený obsah není přístupný:

  • Některým obrázkům chybí vyplněný alternativní text v atributu „alt“.
  • Některé PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 9. 10. 2019.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Máte-li zájem nás informovat o jakýchkoliv problémech z hlediska souladu, nebo si chcete vyžádat informace a obsah, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice, potom napište zprávu na emailovou adresu obec@patokryje.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo zaslanou žádost kontaktujte Obecní úřad Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most.

Gestor zákona o přístupnosti

Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, e-mail: pristupnost@dia.gov.cz.