Kroniky obce Patokryje jsou uloženy ve státním okresním archivu v Mostě. Díky vstřícnému přístupu pracovníků archivu nám byly kroniky zapůjčeny k nahlédnutí. Při té příležitosti byly nafoceny a jsou tedy přístupné široké veřejnosti.

Kronika obce 1       Kronika obce 2

Po dalším pátrání v okresním archivu se podařilo objevit též tak zvané „divadelní kroniky“. Opět díky vstřícnému přístupu pracovnice archivu došlo k jejich zapůjčení a nafocení.

Divadelní kronika 1     Divadelní kronika 2