Výstavba sběrného dvora

od | Publikováno/poslední změna: 31. 7. 2020

Projekt řeší výstavbu recyklačního místa (sběrného střediska tříděného odpadu) pro obyvatele obce Patokryje. Jedná se o zpevněnou plochu o výměře 520m2. Na oplocené ploše je navrženo celkem 5 vanových oceloplechových kontejnerů o kapacitě cca 10m3, 4 sklolaminátové kontejnery o obsahu 1,1m3 pro bílé a barevné sklo a plasty. A jeden kontejner na směrný odpad. Dále je zde osazena malá stavební buňka s technickým zázemím pro obsluhu dvora. Na ploše dvora budou vymezeny 2 místa pro uložení pneu a dřeva. Dřevo bude skladováno v zastřešené části dvora ( tj. severozápadní část).

Areál bude oplocen poplastovaným pletivem na oc. sloupky, barva zelená. Plocha bude zpevněna asf.betonovým obrusem s asfaltovým prostřikem. Vjezd do dvora je přes stávající komunikaci.

Odvoz a likvidace odpadů ze dvora bude zajišťován dle kapacity a potřeb provozovatele oprávněnou osobou. Sběrný dvůr tříděného odpadu bude provozován v souladu se schváleným provozním řádem, dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a dle vyhlášky 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

Obec Patokryje získala stavební povolení a čeká na vhodný dotační titul.

Karel Řehák
starosta obce