• vodné – 49.20 Kč/m3
  • stočné -46.83 Kč/m3
  • poplatek za psa
    • 1 pes – 100 Kč
    • 2.pes – 150 Kč
    • 3.pes – 200 Kč
  • poplatek za odvoz odpadu – 600 Kč/osobu (1 ks , svoz 1x za týden v úterý)

Platbu za svoz komunálního odpadu a poplatek za psy, je možné platit

  • hotově
  • převodem na účet,  účet: 6020491/0100
    variabilní symbol – odpady: 1340 + č.p.
    variabilní symbol – psi: 1341 + č.p.
    konstantní symbol: 0308, popřípadě do kolonky „Vzkaz pro příjemce“ můžete napsat, od koho a za co je platba.
  • platební kartou

Platební karty