Obecně závazné vyhlášky

od | Publikováno/poslední změna: 13. 12. 2023

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a č. 35/2021 Sb. se nově vydané obecně závazné vyhlášky vyhlašují pouze zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Zvěřejňování na úředních deskách obce není povinné, i když tak obec činí.