Vítání občánků

od | Publikováno/poslední změna: 4. 4. 2020

Vítání nově narozených občánků s trvalým pobytem v obci Patokryje se bude konat na obecním úřadě 1x – 2x do roka (podle počtu narozených miminek v tom roce). Rodiče dětí budou včas informováni formou pozvánky.
Pro vítaná miminka budou připraveny malé dárky (knižní publikace atd.), pro rodiče blahopřání od zastupitelstva obce, a možnost si objednání fotografií z této slavnostní události.
Rodiče, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů se svým děťátkem této akce zúčastnit, si můžou telefonicky nebo osobně na obecním úřadě určit náhradní termín, aby nebyli o tuto událost ochuzeni.