Místostarosta

od | 4. 7. 2012

Josef Kopřiva
telefon: 476 149 232
fax: 476 149 232

 

  1. Místostarosta zastupuje starostu.
  2. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly.
  3. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (viz. § 73 odst. 3 a § 79 odst. 1, zákona o obcích).