SMS InfoKanál

od | Publikováno/poslední změna: 22. 3. 2022

Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o dění v obci a o mimořádných a krizových situacích v obci Patokryje a blízkém okolí.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby.

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání za účelem prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz. Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat Obecní úřad v Patokryjích, Patokryje 35, 434 01 Most. Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována paní Romana Půtová, e-mail: obec@patokryje.cz, tel. 476 118 232.

Všechny položky formuláře je nutné vyplnit!

    Vaše jméno a příjmení

    Číslo telefonu

    Váš e-mail

    Přihlásit/odhlásit odběr