O pejskovi a kočičce

O pejskovi a kočičce

DOCELA VELKÉ DIVADLO uvádí v sále Obecního domu v sobotu 28. ledna 2023 od 10:00 hodin představení pro děti od 3 do 99 let "O PEJSKOVI A KOČIČCE". Napsal Josef ČAPEK, úprava a dramatizace Jana GALINOVÁ, hudba a texty písniček Jan TUREK, choreografie Lenka LAVIČKOVÁ, scéna podle obrazu Josefa ČAPKA a loutky Dana LVOVÁ. Loutky Pejska a Kočičky Marie STEJSKALOVÁ, kostýmy Lenka LAVIČKOVÁ, režie...

Oznámení o době a místě konání I. kola volby prezidenta České republiky 2023

Oznámení o době a místě konání I. kola volby prezidenta České republiky 2023

  Starosta obce Patokryje podle § 34 odst.1) písm. a) zákona č.275/2012 Sb.o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů oznamuje: první kolo volby prezidenta republiky se uskuteční  v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb ve...

Informace pro voliče v karanténě (izolaci) z důvodu onemocnění covid-19 – volba prezidenta ČR

Informace pro voliče v karanténě (izolaci) z důvodu onemocnění covid-19 – volba prezidenta ČR

  V souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 budou pro voliče s onemocněním covid-19 na území Mosteckého okresu zřízena volební stanoviště  tzv. „drive-in“  - viz přiložený dokument VOLEBNÍ STANOVIŠTĚ MOST Informace o volebním stanovišti pro okres Most Informace o zřízení telefonního čísla pro...

Informace občanům o komunálních odpadech za rok 2021

Informace občanům o komunálních odpadech za rok 2021

Podle zákona o odpadech je obec povinna 1x za rok informovat občany o komunálním odpadovém hospodářství - viz Informace občanům obce Patokryje o odpadech za rok 2021 část A obsahuje informace a data o stavu komunálního odpadového hospodářství za rok 2021 čerpané z portálu svozové firmy Marius Pedersen, a.s. část B obsahuje doplňující informace o systému separace, možnostech minimalizace a...

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK

  Dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), svolávám první zasedání okrskové volební komise (dále jen „OVK“) pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023):na středu 21. 12. 2022 od...

Nové fotografie

Nové fotografie

Do Fotogalerie byly doplněny fotografie z posledních akcí: Lampionový průvod, Svatomartinská zábava, Rozsvěcení vánočního stromu, Povídání s Josefem Klímou a Mikulášská zábava. Karel Řehák starosta obce

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

3. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 13. prosince 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 2. Rozpočtové opatření č. 5 3. Rozpočet obce na rok 2023 4. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2025 5. Plán inventur na rok 2022 a složení inventarizační komise 6. Různé Karel Řehák, v.r. starosta...

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 29. listopadu 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem: PROGRAM: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 3. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Obrnice 2. Návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK 4. Schválení výběru...