Pálení čarodějnic 2022

Pálení čarodějnic 2022

Obec Patokryje pořádá v sobotu 30. dubna 2022 od 16 hodin za Obecním domem „Pálení čarodějnic 2022“. Těšit se můžete na čarodějnické soutěže, opékání buřtů, malování na obličej, kouzelník... Též se bude soutěžit o nejkrásnější čarodějnici či čaroděje z řad dětí i dospělých. Pro účast v soutěžích je nutné si donést vlastní koště! Po celou dobu konání akce je zajištěno občerstvení! Od 19 hodin...

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva

PROGRAM: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 2. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 3. Souhlas s umístěním nové trafostanice na pozemku 384/16 4. Digitální technická mapa - Ústecký kraj 5. Rozpočtové opatření č. 2 6. Prodej části p.p.č. 390, díl b) o výměře 406 m^2 v k.ú. Patokryje Karel Řehák, v.r. starosta

Prořez a kácení stromů

Prořez a kácení stromů

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 budou pokračovat práce na revitalizaci stromů v západní části obecního rybníka. Autorizovanou architektkou pro obor krajinářská architektura Ing. Ivanou Větrovcovou byl zpracován Odborný posudek dle standardu AOPK (viz níže), dle kterého je třeba provést zdravotní řez tří kusů vrb a tří kusů topolů. Dále je nutné z bezpečnostních důvodu provést odstranění čtyř kusů vrb,...

Velikonoční setkání

Velikonoční setkání

Obec Patokryje, ve spolupráci s církví Apoštolskou, si Vás dovoluje pozvat na „Velikonoční setkání“, které proběhne v pátek 15. dubna 2022 od 17:00 hodin, v prostorách bývalé kaple sv. Jana Nepomuckého. Čekají Vás písně a povídání o Velikonocích. Karel Řehák starosta obce

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace

Ústecký kraj požádal Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí o nově vyhlášenou výzvu, která se týká výměny kotlů pro nízkopříjmové domácnosti. Dotační program na výměnu kotlů bude po schválení vyhlášen pravděpodobně mezi měsíci květen – červen 2022. Předpokládá se, že příjem žádostí  bude zahájen mezi měsíci červen – červenec 2022. Podrobnější...

Stopovací zkouška na řece Bílině

Stopovací zkouška na řece Bílině

Ve dnech 10. - 13. května 2022 bude na řece Bílině probíhat stopovací zkouška (v úseku od jezu Jiřetín po ústí do Labe). Pokus je realizován v rámci projektu Poplachového modelu Labe (ALAMO). Nezávadná stopovací látka je barevná (viz. úvodní fotografie) a její senzorický projev může budit mylný dojem ekologické havárie. Stopovací zkouška je řádně povolena Krajským úřadem Ústeckého kraje. Ing....

Nedostupné služby Czechpointu

Nedostupné služby Czechpointu

Od 11. dubna 2022 do 14. dubna 2022 nebudou z důvodu čerpání dovolené dostupné služby CzechPointu, včetně vidimace a legalizace. Nejbližší kontaktní místo CzechPointu najdete na Obecním úřadě v Obrnicích. Karel Řehák starosta obce

Svoz nebezpečného odpadu 9. 4. 2022

Svoz nebezpečného odpadu 9. 4. 2022

V sobotu 9. dubna 2022 od 10:00 do 14:00 hodin bude firma Marius Pedersen, a.s. ve spolupráci s obcí Patokryje provádět bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Svoz bude prováděn dům od domu a přijímány budou následující druhy odpadů: léky, masti, roztoky, zbytky starých barev, všechny druhy baterií, olejové filtry, domácí chemikálie, zářivky, motorové oleje, zaolejované předměty,...

Multifunkční hřiště 2022

Multifunkční hřiště 2022

Vážení obyvatelé obce, již od této soboty (26. 3. 2022) je možné rezervovat pronájem multifunkčního hřiště. Doporučuji založit si na rezervačním webu účet, protože jen registrovaný uživatel může upravovat svou rezervaci (rušit, přesouvat). Cena za hodinu pronájmu pro obyvatele obce je symbolických 50 korun. Pokud jste však vášnivými sportovci, a víte že na hřišti budete trávit více času než...