Zasedání zastupitelstva

info

1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 13. 2. 2024 na sále Obecního domu
od 18:30 hodin s tímto programem:

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Rozpočtové opatření č. 1/2024
3. Výběrové řízení na revitalizaci rybníku
4. Orientační návratnost FVE
5. Info:
– ceník informačních radarů
– rozšíření veřejného osvětlení v obci
– postavení nové autobusové zastávky
– úroky ze spořících účtů
– výzva pro regionální výrobce k předkládání žádostí o udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“

Karel Řehák, v.r.
starosta obce