Sociálně-právní ochrana dětí

od | Publikováno/poslední změna: 4. 4. 2020

Obecní úřad Patokryje, je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města Mostu.

Standardy kvality orgánu sociálně-právní ochrany dětí