Sazebník úhrad

od | Publikováno/poslední změna: 6. 4. 2020

Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí

(1)   Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí při mimořádně rozsáhlém vyhledávání činí 70 Kč za každou započatou čtvrthodinu práce jednoho zaměstnance.
(2)   O mimořádně rozsáhlé vyhledávání jde tehdy, přesáhne-li doba práce jednoho zaměstnance na vyhledání informací půl hodiny.
Sazba za pořízení kopií

(1)   Sazba za pořízení černobílé kopie nebo tisku činí 4 Kč za jednu tiskovou stranu listu A4, 7 Kč za oboustranný tisk či kopii.
(2)   Sazba za pořízení barevné kopie nebo tisku činí 4 Kč za jednu tiskovou stranu listu A4, 9 Kč za oboustranný tisk či kopii.
(3)   Při větších formátech kopie či tisku se sazby adekvátně násobí.

Sazba za nosič dat

Sazba za datové CD činí 10 Kč za 1 kus, DVD (4,7 GB) 10 Kč za 1 kus a DVD (8,5 GB) 25 Kč za 1 kus.
Sazba za odeslání informací žadateli

(1)   Poštovné se předepisuje v plné výši dle skutečnosti.
(2)   Informace se poštou odesílají doporučeně, případně doporučeně do vlastních rukou s návratkou, je-li nutný doklad o doručení.
Společná ustanovení

(1)   V případě, že celková výše úhrady nepřesáhne 90 Kč, úhrada se nepožaduje.
(2)   Ustanovení odstavce 1 neplatí, jde-li o zveřejněnou informaci a tato informace je vyhledána a zpracována za účelem přímého poskytnutí jen proto, že žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace (§ 6 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím).
(3)   Ustanovení odstavce 1 neplatí také v případě, že výše nepožadovaných úhrad za poskytnutí informací témuž žadateli nebo na základě žádostí téhož žadatele za poslední tři měsíce přesáhne 90 Kč.
(4)   Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, jeho žádost bude odložena (§ 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím).