Organizační struktura

od | 17. 8. 2011

Subjekt má strukturu obce. Oprávněným zástupcem obce je starosta v případě jeho nepřítomnosti místostarosta.

Usnesení a rozhodnutí může přijímat pouze zastupitelstvo obce.

V rámci obce fungují výbory:

  • kontrolní
  • finanční

a komise:

  • inventarizační