Svatební obřady

od | Publikováno/poslední změna: 2. 3. 2022

Zastupitelstvo obce určuje pro civilní (občanské) sňatky obřadním místem Obecní úřad, Obecní dům v Patokryjích a v prostorách u obecního jezera. Termíny pro civilní obřady stanovuje na  každou 1. sobotu v měsíci, vždy od 8:00 – 17:00 hodin.

Pokud by chtěli snoubenci uzavřít manželství mimo tato stanovená místa nebo čas musí zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Obřadníky pro volební období 2018 – 2022 jsou:
Karel Řehák – starosta obce
Josef Kopřiva – místostarosta obce
Martin Sobotka – místostarosta obce