1. Technická zpráva
2. Grafická část
2.A Vymezení lokality – širší vztahy
2.B.1 Schematická mapa pasportu – v katastrální mapě – celé katastrální území (M 1 : 5000)
2.B.2 Schematická mapa pasportu – v katastrální mapě (M 1 : 5000)
2.C Katastrální a pozemková mapa pasportu (označení MK, lampy V.O., dopravní značení, staničení) (M 1 : 5000)
3. Tabulková část
Pasport místních komunikací – výměry
Pasport místních komunikací – místopis