Usnesení z pátého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 24.8.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

 • Žádost o prodej části pozemku p.č. 396/4 p. Ernestovi za cenu 40,-Kč/m2
 • Zakoupení domény na internetové stránky obce Patokryje
 • Zhotovení projektové dokumentace na centrální chodník obce a stavební povolení v ceně cca 75.000,-Kč
 • Uplatnění penalizace vůči zhotoviteli Územního plánu obce ing.arch. Bendové v případě nedodržení předmětu smlouvy č. 0102, dle bodu 6.5
 • Navýšení finančních prostředků na opravu místní komunikace u okálů na cca 450.000,-Kč

II.
Obecní zastupitelstvo neschválilo:

 • Žádost o pronájem části objektu v č.p. 38 panu D. Reichlovi z důvodu nedodání živnostenského listu a pohledávek vůči obci Patokryje. Žádost byla odložena.
 • Nákup kontejnerů na posypovou sůl
 • Zakoupení SW Sbírky zákonů ČR od firmy Atlas software a.s.

III.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Zakoupení reflexních dopravních značek na výjezdu z místních komunikací na silnici III. třídy
 • Vypracovaný Povodňový plán obce Patokryje

Číst dál

Usnesení ze čtvrtého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 20.6.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

 • Závěrečný účet za rok 2004
 • Prodej části pozemnku p.č. 517/1 o výměře 37m2 za cenu 40,-Kč/m2
 • Že vzhledem k nákladům na likvidaci nálezu nafty z minulého roku-darovat naftu případnému zájemci do zemědělského stroje

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Zprávu o hospodaření (audit) za rok 2004
 • Finanční rozvahu na bezdrátový veřejný rozhlas ve výši 250000,-Kč s možností realizace v roce 2006 a případné dotace

Číst dál