Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva

Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce

5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“

Program

 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“
 2. Prodej části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2
 3. Záměr prodeje části p.p.č. 506/1 u p.p.č.506/11
 4. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na rekonstrukci Obecního domu
 5. Prezentace firmy „Energie pod kontrolou“
 6. Různé

Karel Řehák, starosta obce

 

 

 

 

 

Číst dál

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva

Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce

4. zasedání obecního zastupitelstva

v restauraci „U Křížku“

  Program

 1. Rozpočtová změna č. 3
 2. Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2
 3. Projekt na kontejnerové stanoviště na p.p.č.506/6 a na chodník ke knihovně
 4. Volba přísedících u soudu – 2014 – 2018
 5. Poplachový systém do knihovny a restaurace v č.p.138 – nabídka
 6. Úprava topení v č.p. 138 – nabídka
 7. Různé

Karel Řehák, starosta obce

 

 

 

 

 

Číst dál

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce

3. zasedání obecního zastupitelstva

v restauraci „U Křížku“

 Program

 1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001
 2. Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3
 3. Odkup p.p.č.384/69 o výměře 426 m2 a p.p.č.384/38 o výměře 657 m2 od Českých drah, a.s.
 4. Účetní závěrka za rok 2012
 5. Knihovní řád obecní knihovny
 6. Domovní řád pro bytové jednotky č.p.35
 7. Různé

Číst dál

Turnaj v šipkách a ve stolním fotbálku

ŠipkyObec Patokryje ve spolupráci s restaurací U Křížku pořádá I. ročník prázdninového turnaje v klasických šipkách a ve stolním fotbálku.

Akce se koná v sobotu 3. 8. 2013 od 16:00 hodin v restauraci U Křížku.

První tři místa každé soutěže budou náležitě oceněna!

Registrace účastníků je v restauraci U Křížku.

Karel Řehák
starosta obce

Číst dál