Usnesení ze čtvrtého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 20.6.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • Závěrečný účet za rok 2004
  • Prodej části pozemnku p.č. 517/1 o výměře 37m2 za cenu 40,-Kč/m2
  • Že vzhledem k nákladům na likvidaci nálezu nafty z minulého roku-darovat naftu případnému zájemci do zemědělského stroje

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Zprávu o hospodaření (audit) za rok 2004
  • Finanční rozvahu na bezdrátový veřejný rozhlas ve výši 250000,-Kč s možností realizace v roce 2006 a případné dotace