Uctění památky obětí

Uctění památky obětí

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, proběhne k uctění památky obětí aktivace koncových prvků varování (sirény) s heslem varování „PIETA“ (bez doprovodné verbální informace) a zároveň se ruší pravidelná zkouška sirén dne 1.1.2020.

Aktivace proběhne na území krajů a hlavního města Prahy ve 12.00 hod dne 17.12.2019.

 

Zdroj: Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje – Hasičský záchranný sbor České republiky

 

 

Číst dál

Zasedání obecního zastupitelstva

Na 17. 12. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“ svolává starosta obce 9.zasedání obecního zastupitelstva

Program

  1. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
  2. Rozpočtový výhled na rok 2018
  3. Revokace usnesení č. 5 ze 7. zasedání zastupitelstva ze dne 13. 10. 2015 (Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi Statutárním městem Most a obcí Patokryje)
  4. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi Statutárním městem Most a obcí Patokryje v upraveném a doplněném znění
  5. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 (o místním poplatku za svoz komunálních odpadů)
  6. Plán inventur 2015 a složení inventarizační komise
  7. Rozpočtová změna č. 5
  8. Realizace akce s názvem „Patokryje – splašková kanalizace“
  9. Různé

Karel Řehák, starosta obce

Číst dál

Upozornění ÚP ČR

Upozornění ÚP ČR:

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.

Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

 

Číst dál