Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – 13. 10. 2015

Na 13.10.2015 od 1800 hodin svolává starosta obce 7. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla mezi obcí Patokryje a Severočeskou vodárenskou společností, a.s. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě…