Usnesení ze třetího zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 25.4.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

 • Změnu obecních vyhlášek o místních poplatcích a volném pohybu psů.
 • Pronájem vánoční výzdoby na veřejné osvětlení (1 sada/5.000,-Kč/5 let)
 • Zvýšení ceny za smuteční kytice na 1.000,-Kč
 • Zakoupení malotraktoru za 22.000,-Kč

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Návrh na zakoupení veřejného bezdrátového rozhlasu pro obec

III.
Obecní zastupitelstvo uložilo:

 • Starostovi p. Josefu Koblíkovi zjistit finanční náklady za bezdrátový rozhlas

Číst dál

Usnesení z druhého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 28.2.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

 • prodej zahrádek p.čp 457/68 – Pompová Helema, 457/49 – manželé Koldovi
 • organizační změnu z funkce uvolněné místostarostky do funkce neuvolněné místostarostky ze zdravotních důvodů
 • opravu silnic u okálů ve výši 142.000,- Kč
 • nákup registračních skříní ve výši 20.000,- Kč
 • uspořádání MDŽ 11.3.2005 a zakoupení květinových darů a občerstvení
 • inventarizaci za rok 2004

II.
Obecní zastupitelstvo neschválilo:

 • prodej akcií ČEZ

III.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • nutnost opravy lávky přes železnici a zkoordinování prací s ČD po vzájemné domluvě
 • informace o opravě mostu přes železnici ve směru Korozluky – Most a plánované objížďce
 • zprávu z jednání SESO

Číst dál

Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 27.1.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

 • opravu fasády na OÚ č.p.35 Stavební a obchodní společností Most s.r.o. (681970,-Kč)
 • poplatek za odpad 400 Kč/os. nezměněn
 • zakoupení kancelářského SW ve výši cca 15000,- Kč
 • výměnu bytu mezi Němečkem Pavlem a Němečkem Milanem
 • nákup souprav pro krizové účely, 10 ks v ceně 514,- Kč/ks

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • organizační změnu, asi od měsíce března 2005 – místostarostka z uvolněné funkce na neuvolněnou
 • informaci o výpovědi psího útulku v Libčevsi od června 2005
 • informaci o dopravní obslužnosti od 1.5.2005 od DP měst Mostu a Litvínova

Číst dál

Usnesení z desátého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 17.12.2004

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

 • Rozpoček na rok 2005
 • Koupi části vozovky p.č.517/1 za cenu 40Kč za m2
 • Smlouvu o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů s firmou EKO-COM a.s.
 • Rozpočtové změny za rok 2004

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Jmenování inventarizační komise starostou obce ve složení:
 • předseda: Helena Lisá
  členové: Jaroslav Škrdlant, Eva Matušíková

Číst dál

Usnesení z devátého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 15.11.2004

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

 • Obecně závaznou vyhlášku č.2/2004 – Požární řád Obce Patokryje
 • Kontrolní řád Obce Patokryje
 • Návrh rozpočtu na rok 2005
 • zvláštní odměnu členů zastupitelstva a starosty obce ve výši 25% z měsíční odměny

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Konání Mikulášské nadílky pro děti dne 30.11.2004

Číst dál