Usnesení z pátého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 24.8.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • Žádost o prodej části pozemku p.č. 396/4 p. Ernestovi za cenu 40,-Kč/m2
  • Zakoupení domény na internetové stránky obce Patokryje
  • Zhotovení projektové dokumentace na centrální chodník obce a stavební povolení v ceně cca 75.000,-Kč
  • Uplatnění penalizace vůči zhotoviteli Územního plánu obce ing.arch. Bendové v případě nedodržení předmětu smlouvy č. 0102, dle bodu 6.5
  • Navýšení finančních prostředků na opravu místní komunikace u okálů na cca 450.000,-Kč

II.
Obecní zastupitelstvo neschválilo:

  • Žádost o pronájem části objektu v č.p. 38 panu D. Reichlovi z důvodu nedodání živnostenského listu a pohledávek vůči obci Patokryje. Žádost byla odložena.
  • Nákup kontejnerů na posypovou sůl
  • Zakoupení SW Sbírky zákonů ČR od firmy Atlas software a.s.

III.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Zakoupení reflexních dopravních značek na výjezdu z místních komunikací na silnici III. třídy
  • Vypracovaný Povodňový plán obce Patokryje