Čipování nádob

nadoba 120 litru

Firma Marius Pedersen a.s. bude ve dnech 15. – 16. dubna 2024 provádět čipování nádob na komunální odpad. Ponechte prosím v těchto dnech nádoby na odpad před domy až do večerních hodin. Čipování nádob je prováděno z mnoha důvodů:

  • jednoznačná identifikace vlastníka nádoby
  • prokázání výsypu popelnice
  • fakturace (v budoucnu platba za váhu odpadu apod.)
  • optimalizace svozů.

Z praxí ověřených zkušeností vyplývá, že čipování výrazně pomáhá ke snížení množství produkovaného směsného komunálního odpadu. Občané nad odpady více přemýšlí a ve větší míře třídí. Doufáme, že obec Patokryje nebude výjimkou a tato změna bude mít i u nás pozitivní dopad na množství produkovaného odpadu (jak směsného, tak i tříděného) a v konečném důsledku i na náklady obce. Cílem této změny tedy rozhodně není zatěžování občanů zbytečnostmi, ale naopak zavádění takových opatření, která povedou ke snížení produkce odpadů a snížení nákladů na odpadové hospodářství.

Karel Řehák
starosta obce