Zasedání zastupitelstva 23.4.2024

info

2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 23. 4. 2024 na sále Obecního domu
od 18:30 hodin s tímto programem:

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2023
3. Záměr obce – Výstavba optické sítě v obci
4. Nabídka elektronické úřední desky
5. Územní plán obce – změna č. 2
6. Změna koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí – info
7. Příprava výběrového řízení na dodavatele zapojení čerpacích jímek – info
8. Různé

Karel Řehák, v.r.
starosta obce