Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu: Večer a v noci na neděli (22. 1.) budou na většině území ČR minimální teploty -12 až -17 °C, ojediněle i nižší. Při nízké oblačnosti, která se očekává zejména na severu a severovýchodě ČR, budou nejnižší teploty jen kolem -6 °C.

Úřední deska

Jméno dokumentuVyvěšenoSejmuto Dražební vyhláška – 457/55 v k.ú. Patokryje (134.00KB) 28.11.2016 15.02.2017 ÚZSVM-Výzva občanům+seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky (307.97KB) 13.09.2016 31.12.2021 Archiv úřední deskyJméno dokumentuVyvěšenoSejmuto Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy- přechodná úprava provozu- silnice II.a III.třídy (360.11KB) 03.01.2017 20.01.2017…

Přečíst celý článek...

Splašková kanalizace

15.12.2016 Vyjádření Povodí Ohře s.p. k alternativnímu řešení likvidace splaškových vod realizací DČOV 5. 12. 2016 Vyjádření města Mostu ke kanalizačním přípojkám Vyjádření Povodí Ohře s.p. ke kanalizačním přípojkám 21. 11. 2016 Zkušenosti z praxe v obci Chorušice (DČOV) Obec…

Přečíst celý článek...

Kniha návštěv

Lze zanechat pouze příspěvky související s těmito stránkami. Případně lze reagovat na příspěvky.

Důležité
Kontakty, úřední hodiny
Obecně závazné vyhlášky
Územní plán
Územní plán obce
Rozpočet obce
Zastupitelé obce
author

1.Starosta zastupuje obec navenek. 2.Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce. 3.Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele...

author

1.Místostarosta zastupuje starostu. 2.Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. 3.Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (viz. § 73 odst. 3 a § 79 odst. 1, zákona o obcích)....

author

1.Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst.2) 2.Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: schvalovat program rozvoje obce; schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce; zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce; zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky...

author

1.Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst.2) 2.Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: schvalovat program rozvoje obce; schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce; zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce; zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky...

author

1.Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst.2) 2.Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: schvalovat program rozvoje obce; schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce; zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce; zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky...

author

1.Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst.2) 2.Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: schvalovat program rozvoje obce; schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce; zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce; zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky...

author

1.Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst.2) 2.Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: schvalovat program rozvoje obce; schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce; zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce; zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky...

author

1.Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst.2) 2.Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: schvalovat program rozvoje obce; schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce; zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce; zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky...

Spolupracující firmy a sponzoři obce
WP Like Button Plugin by Free WordPress Templates