Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – 22. 3. 2018

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – 22. 3. 2018

Na čtvrtek 22. 3. 2018 od 1800 hodin v sále Obecního domu svolává starosta obce 2. zasedání obecního zastupitelstva Program Nabídka společnosti PROVOD-inženýrská spol,s.r.o. na inženýrskou činnost na akci „Patokryje-splašková kanalizace“ Cenová nabídka projekčních prací na víceúčelové hřiště Patokryje Pronájem obecní restaurace – výběr…