Vesnice roku 2017

Vesnice roku 2017

Vážení obyvatelé naší obce. Před malou chvílí jsem převzal diplom za celkový vzhled obce, zejména za květinovou výzdobu v obci,  v soutěži obcí „Vesnice roku“ . V soutěži bylo za Ústecký kraj přihlášeno šestnáct obcí, za celou republiku pak 213 obcí.

Nejpočetnější zastoupení v soutěži má Pardubický kraj s 27 soutěžícími obcemi. V Moravskoslezském kraji naopak soutěží nejméně obcí, a to 8. Nejmenší soutěžící obcí jsou Kačlehy z Jihočeského kraje, které mají 86 obyvatel. Největší soutěžící obcí je Lom z Ústeckého kraje, které má 3 770 obyvatel.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty.

Chtěl bych touto cestou poděkovat jak zaměstnancům obce, kteří pečují o čistotu obce, tak všem obyvatelům, kterým není vzhled naší obce lhostejný!

Karel Řehák
starosta obce

Číst dál

Vesnice roku 2016

Vesnice roku 2016

Obec Patokryje obdržela dnes, 29. července 2016, v soutěži Vesnice roku 2016 „Čestné uznání“ za vybudování chodníku a schodů mezi Obecním domem a okály.

Díky všem aktivním, kteří nám pomohli k získání ocenění!

Karel Řehák
starosta obce

Číst dál

Vesnice roku 2015

Vesnice roku 2015

I v letošním roce se naše obec přihlásila do soutěže Vesnice roku. Početná komise navštívila Patokryje začátkem června, prohlédla si obec a seznámila se se všemi aktivitami v obci.. Na základě vyhodnocení komise pak naše obec v krajském kole soutěže získala diplom za povedenou rekonstrukci bývalé hasičárny a její přeměnu na komfortní technické zázemí pro zaměstnance obce. Po loňském čestném uznání za revitalizaci prostoru u rybníka je to další významné ocenění, které obec obdržela.

Karel Řehák
starosta obce

Číst dál

Vesnice roku 2014

Vesnice roku 2014V centru obce Růžová na Děčínsku se v úterý 26. srpna sešli představitelé desítek obcí z celého regionu, aby byli spolu s hosty a zástupci vyhlašovatelů svědky slavnostního a oficiálního vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje pro rok 2014. Vítěznou Zlatou stuhu převzala od hejtmana Oldřicha Bubeníčka starostka Růžové Helena Křížková. Celkem bylo uděleno pět stuh a dalších třicet diplomů, zvláštních uznání a jiných cen.

Obec Patokryje obdržela Čestné uznání za revitalizaci prostoru u rybníka.

Karel Řehák
starosta obce

Číst dál