Vesnice roku 2017

Vážení obyvatelé naší obce. Před malou chvílí jsem převzal diplom za celkový vzhled obce, zejména za květinovou výzdobu v obci,  v soutěži obcí „Vesnice roku“ . V soutěži bylo za Ústecký kraj přihlášeno šestnáct obcí, za celou republiku pak 213 obcí.

Nejpočetnější zastoupení v soutěži má Pardubický kraj s 27 soutěžícími obcemi. V Moravskoslezském kraji naopak soutěží nejméně obcí, a to 8. Nejmenší soutěžící obcí jsou Kačlehy z Jihočeského kraje, které mají 86 obyvatel. Největší soutěžící obcí je Lom z Ústeckého kraje, které má 3 770 obyvatel.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty.

Chtěl bych touto cestou poděkovat jak zaměstnancům obce, kteří pečují o čistotu obce, tak všem obyvatelům, kterým není vzhled naší obce lhostejný!

Karel Řehák
starosta obce