Vesnice roku 2015

Vesnice roku

I v letošním roce se naše obec přihlásila do soutěže Vesnice roku. Početná komise navštívila Patokryje začátkem června, prohlédla si obec a seznámila se se všemi aktivitami v obci.. Na základě vyhodnocení komise pak naše obec v krajském kole soutěže získala diplom za povedenou rekonstrukci bývalé hasičárny a její přeměnu na komfortní technické zázemí pro zaměstnance obce. Po loňském čestném uznání za revitalizaci prostoru u rybníka je to další významné ocenění, které obec obdržela.

Karel Řehák
starosta obce