Pergola u Obecního domu

Pro zvýšení komfortu posezení ve venkovní části restaurace Obecní dům, nechala obec Patokryje zpracovat projekt pro stavbu pergoly, která by byla umístěna na jižní straně budovy. Ing. Arch. Vasil Pješčak slíbil vypracovat projekt na terasu, která by se umístila na severní stranu budovy. Jakmile projekt dodá, bude zde zveřejněn. Který projekt se bude realizovat rozhodnou obyvatelé obce.

Obsah projektové dokumentace (pergola):