Revitalizace zeleně v obci

od | 3. 4. 2017

Obec Patokryje v rámci péče o potřeby obyvatel a vzhled obce postupně zlepšuje veřejné prostory a pečuje o vegetaci na veřejných prostranstvích. V duchu soutěže „Vesnice roku“, do které se zapojuje, upravuje celkový vzhled obce tak, aby si udržela vesnický charakter. Ve středu obce v poslední době opravila památník osvobození, vybudovala chodník s osvětlením a přesunula sem drobný sakrální objekt, opravila Obecní dům a vybudovala k němu schodiště z horní části obce. Začátkem letošního roku se odlomily silnější větve z několika starších lip. Z bezpečnostních důvodů přistoupila obec k výrazné redukci většího množství korun starších lip, které již byly v minulosti snižovány řezem. Po konzultaci s odborníkem se rozhodla ke komplexnímu řešení nejexponovanějších ploch v obci. Při tom očekává odstranění neperspektivních stromů, doplnění vhodných druhů listnatých stromů a vánočního stromu před obecní úřad. V lokalitě, kde se opravují původní domy a buduje nový, chce zrekonstruovat původní parčík, který je zanedbaný. Tím pozvedne veřejný prostor v aktivní zóně obce.

Akce se bude realizovat v případě obdržení vhodného dotačního titulu.

Obsah projektové dokumentace: