V souladu s ustanovením § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro opakované volby do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017.

Místem konání voleb je volební okrsek č. 1 na Obecním úřadě v Patokryjích čp. 35

V Patokryjích dne 7. 12. 2016

Karel Řehák v.r.
starosta obce