Pozvánka na zastupitelstvo

info

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v úterý 13. 9. 2022 v sále Obecního domu od 18:00 hodin.

Program:

  1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
  2. Návrh SVS a.s. na způsob oceňování věcných břemen v obcích Ústeckého kraje
  3. Návrh na zřízení služebnosti – přístupová cesta k pozorovacímu vrtu CHMI
  4. Různé

Karel Řehák
starosta obce