Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

info

3. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 13. prosince 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem:

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Rozpočet obce na rok 2023
4. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2025
5. Plán inventur na rok 2022 a složení inventarizační komise
6. Různé

Karel Řehák, v.r.
starosta obce