Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva obce Patokryje

info

Zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 8. listopadu 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem:

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2023
3. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2025
4. Delegování zástupce na valnou hromadu SVS, a.s.
5. Různé

Karel Řehák, v.r.
starosta