Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Volby

Pro volby do Zastupitelstva obce Patokryje a pro volby do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, v souladu s § 15 odst.1 písm. d) zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů a dle § 14c odst.1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
stanovuji počet členů okrskové volební komise pro volební okrsek č. 1 Patokryje takto:

6 členů OVK (tj. 5 členů OVK + zapisovatel)

Karel Řehák
starosta obce