Pozvánka na zastupitelstvo

info

3. zasedání zastupitelstva se bude konat v úterý 14. 6. 2022 v sále Obecního domu od 18:00 hodin

PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Závěrečný účet obce za rok 2021 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
3. Rozpočtové opatření č. 3
4. Účetní závěrka obce za rok 2021
5. Počet členů zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026

Karel Řehák, starosta obce