Počet a sídla volebních okrsků

Volby

 

Dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023):

volební okrsek č. 1 na Obecním úřadě v Patokryjích č.p. 35 

Karel Řehák v.r.
starosta obce