Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volby

Starosta obce Patokryje dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. g) zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 14c odst.1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Patokryje a do Senátu Parlamentu České republiky, konané ve dnech 23. a 24. září 2022:

místem konání voleb je volební okrsek č. 1 na Obecním úřadě v Patokryjích č.p. 35 

Karel Řehák
starosta obce