Zasedání zastupitelstva obce – 14.12.2012

Na 14. 12. 2012 od 17.00 hodin“

 svolává starosta obce

7. zasedání obecního zastupitelstva

v restauraci „U Křížku“

Program

 1. Obecně závazná vyhláška o odpadech č. 1/2012
 2. Návrh rozpočtu obce na rok 2013
 3. Rozpočtový výhled obce na rok 2015
 4. Působení „Místní akční skupiny“ Naděje pro Mostecko na území naší obce
 5. Žádost o příspěvek – EQUIPARK o.p.s.
 6. Prodej parcely 396/44
 7. Prodej parcely 506/21
 8. Prodej parcel 93/1, st. 153, st. 154
 9. Záměr pronájmu pozemku 384/17
 10.  Media Marketing Services – Vánoční přání v rádiu
 11.  Zhodnocení roku 2012
 12.  Různé

Karel Řehák

starosta obce