Usnesení ze třetího zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 25.4.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • Změnu obecních vyhlášek o místních poplatcích a volném pohybu psů.
  • Pronájem vánoční výzdoby na veřejné osvětlení (1 sada/5.000,-Kč/5 let)
  • Zvýšení ceny za smuteční kytice na 1.000,-Kč
  • Zakoupení malotraktoru za 22.000,-Kč

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Návrh na zakoupení veřejného bezdrátového rozhlasu pro obec

III.
Obecní zastupitelstvo uložilo:

  • Starostovi p. Josefu Koblíkovi zjistit finanční náklady za bezdrátový rozhlas