Usnesení ze sedmého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 8.9.2004

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • realizaci chodníku přes park (schválená cena 230000,-Kč)
  • veřejnoprávní smlouvu na přestupky s Magistrátem města Most (500,-Kč za každé započaté správní řízení)

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • odstoupení slečny Radky Macháčkové z důvodu stěhování do Ústí nad Labem ke dni 14.8.2004
  • není náhradník – mandát zůstává uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva v obci dle §56 odst. 3