Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne 24. 11. 2010

Na stránky obce bylo přidáno „Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Patokryje,konaného dne 24. 11. 2010„.

V: 1. 12. 2010                                             S: 20. 12. 2010