Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 27.1.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • opravu fasády na OÚ č.p.35 Stavební a obchodní společností Most s.r.o. (681970,-Kč)
  • poplatek za odpad 400 Kč/os. nezměněn
  • zakoupení kancelářského SW ve výši cca 15000,- Kč
  • výměnu bytu mezi Němečkem Pavlem a Němečkem Milanem
  • nákup souprav pro krizové účely, 10 ks v ceně 514,- Kč/ks

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • organizační změnu, asi od měsíce března 2005 – místostarostka z uvolněné funkce na neuvolněnou
  • informaci o výpovědi psího útulku v Libčevsi od června 2005
  • informaci o dopravní obslužnosti od 1.5.2005 od DP měst Mostu a Litvínova