Usnesení z desátého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 17.12.2004

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • Rozpoček na rok 2005
  • Koupi části vozovky p.č.517/1 za cenu 40Kč za m2
  • Smlouvu o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů s firmou EKO-COM a.s.
  • Rozpočtové změny za rok 2004

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Jmenování inventarizační komise starostou obce ve složení:
  • předseda: Helena Lisá
    členové: Jaroslav Škrdlant, Eva Matušíková