Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 27. 12. 2010