Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 6. 12. 2010

 Na začátku zasedání starosta obce informoval přítomné o odstoupení 2 členů zastupitelstva a to  p. Josefa Koblika a p. Františka Chlupsy a to ke dni 25. 11. 2010. Náhradníkem (dle pořadí výsledků voleb do zastupitelstva obce v roce 2010) byla jmenována paní Jana Nachtigalová a paní Marcela Kadlecová.Paní Kadlecové bylo starostou předáno Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Patokryje od 26. 11. 2010 a složila slib člena obecního zastupitelstva. Paní Nachtigalové bylo Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Patokryje od 26. 11. 2010 předáno panem starostou v místě jejího bydliště z důvodu její nemoci a také složila slib člena obecního zastupitelstva.

 Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Patokryje

V: 8. 12. 2010                            S: 28.12.2010

Záznam ze zasedání zastupitelstva 6. 12. 2010 – první část
Záznam ze zasedání zastupitelstva 6. 12. 2010 – druhá část