Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce

3. zasedání obecního zastupitelstva

v restauraci „U Křížku“

 Program

  1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001
  2. Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3
  3. Odkup p.p.č.384/69 o výměře 426 m2 a p.p.č.384/38 o výměře 657 m2 od Českých drah, a.s.
  4. Účetní závěrka za rok 2012
  5. Knihovní řád obecní knihovny
  6. Domovní řád pro bytové jednotky č.p.35
  7. Různé